Details

Title

Prywatne szkolnictwo wyższe w Chinach – refleksja nad praktyką edukacyjną

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2014

Volume

Tom 37

Authors

Keywords

higher education ; China ; non-state education ; private education

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB ; Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Date

2014

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-9585
×