Details

Title

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w 2013 roku

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2014

Volume

Tom 37

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2014

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0137-9585
×