Details

Title

Kształcenie nauczycieli – analiza na podstawie eksperckich doświadczeń z ocen programowych i instytucjonalnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2017

Volume

Tom 40

Authors

Keywords

kształcenie nauczycieli ; przygotowanie pedagogiczne ; system boloński

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB ; Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-9585
×