Details

Title

Słowiańskie imiona dwuczłonowe zachowane w najstarszych polskich toponimach (rekonesans)

Journal title

Onomastica

Yearbook

2017

Numer

No 61

Authors

Keywords

imiona złożone ; toponimy odimienne ; relacje transonimizacyjne

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Języka Polskiego PAN ; Komitet Językoznawstwa PAN

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0078-4648
×