Details

Title

XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Onomastyka — Neohumanistyka — Nauki Społeczne” (Kraków,21–23 września 2016 r.)

Journal title

Onomastica

Yearbook

2017

Numer

No 61

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Date

2017

Type

Kronika/ Chronicle

Identifier

ISSN 0078-4648
×