Details

Title

"…a kdo vi, jake všeslijaké potvory byly na těch mincich raženy!" Numizmatyka jako środek komunikacji między archeologią, historią i historią sztuki, czyli kilka uwag na marginesie badań nad historią i kulturą Korony Królestwa Czech w XIV–XVI wieku

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2017

Volume

Rok LXI

Numer

Zeszyt 1–2 (203–204)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0043-5155
×