Details

Title

Integracja podsystemów transportowych w węzłach przesiadkowych komunikacji publicznej Poznania w oparciu o kolejowe dworce miejskie

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2018

Numer

No 270

Authors

Keywords

sustainable transport ; multi-modality ; Poznań Metropolitan Area ; Poznań Metropolitan Railway ; transport system ; transfer node

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

82-106

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018.09.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3493
×