Details

Title

Lietuvos Banko Pinigų Muziejus (Muzeum Pieniądza Banku Litewskiego) — ekspozycja stała

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2018

Volume

Rok LXII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

406-408

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2019.01.15

Type

Kronika/ Chronicle

Identifier

ISSN 0043-5155

DOI

10.24425/wn.2018.125062

×