Details

Title

Book Review: O. Скляренко, O. Скляренко. Типологічна ономастика. [Монографія]: у 5 книгах. Книгадруга: Ономастичний словотвір у типологічному ракурсі. Одеса, 2013, 408 с.

Journal title

Onomastica

Yearbook

2016

Numer

No 60

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

423-428

Publisher

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Date

2016

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0078-4648
×