Details

Title

The Role of Housing Resources in Formation of the Territorial Capital

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 184 Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania

Authors

Keywords

Housing ; housing policy ; housing recourses ; territorial social capital

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

265-274

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018.11.07

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×