Details

Title

Ship Manager – nowy podmiot prawa morskiego. Umowa SHIPMAN 2009 w polskim tłumaczeniu . = Ship Manager - a new subject of maritime law. SHIPMAN 2009 contract in Polish translation

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2018

Numer

No XXXIV

Authors

Keywords

ship manager ; ship management ; technical management ; crew management ; commercial management ; SHIPMAN ; shipping company

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

137-209

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2018.12.17

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0860-7338

DOI

10.24425/pm.2018.125832

×