Details

Title

Spis treści

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2018

Numer

No 1-4

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Date

2019.01.02

Type

Spis treści / Contents

Identifier

ISSN 0044-1619
×