Details

Title

Z materiałów Samuela Fiszmana

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2019

Volume

vol. LXVIII

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

202-214

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2019.03.28

Type

Artykuł biograficzny / Biographical article

Identifier

ISSN 0037-6744
×