Details

Title

A hoard of celtic gold coins from Gorzów on the Przemsza River

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2013

Volume

Rok LVII

Numer

Zeszyt 1-2 (195-196)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

1-91

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2013

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0043-5155
×