Details

Title

Recenzje: Małgorzata Andrałojć, Mirosław Andrałojć, Patrycja Silska, Piotr Szyngiera, Odkrycia skarbów wczesnośredniowiecznych z terenu Wielkopolski. Kontekst archeologiczny znalezisk. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, ISBN 978-83-7177-764-6, ss. 202

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2013

Volume

Rok LVII

Numer

Zeszyt 1-2 (195-196)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

269-274

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2013

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0043-5155
×