Details

Title

Zmarł prof. Peter Berghaus (1919–2012)

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2013

Volume

Rok LVII

Numer

Zeszyt 1-2 (195-196)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

289-292

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2013

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0043-5155
×