Details

Title

Powołanie Zespołu Studiów Numizmatycznych i pierwszy rok jego działalności

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2013

Volume

Rok LVII

Numer

Zeszyt 1-2 (195-196)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

307-309

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2013

Type

Kronika/ Chronicle

Identifier

ISSN 0043-5155
×