Details

Title

Spis treści

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Yearbook

2016

Numer

vol. XLIV

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

3-4

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Date

2016

Type

Spis treści / Contents

Identifier

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×