Details

Title

Melancholy in architecture

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Yearbook

2016

Numer

vol. XLIV

Authors

Keywords

Chirico ; Karavan ; Matta-Clark ; Meck Architekten ; melancholy ; Rossi

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

113-126

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×