Details

Title

In memory of professor Lech Kłosiewicz

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Yearbook

2016

Numer

vol. XLIV

Authors

Keywords

Kłosiewicz ; Lech ; professor ; reminiscence

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

423-427

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Date

2016

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×