Details

Title

Zagadnienia metodyczne miejscowego planowania przestrzennego w świetle przepisów prawa / Methodological Aspects of Local Spatial Planning and Polish Legal Regulation

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 257-258

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×