Details

Title

Rozwój zrównoważony w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w Polsce / Sustainable Development in Physical Planning and Spatial Development in Poland

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 257-258

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×