Details

Title

Wybrane społeczno-ekonomiczne aspekty planowania przestrzennego w procesie gospodarowania przestrzenią / Chosen Socio-economic Aspects of Spatial Planning in the Process of Space Management

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 257-258

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×