Details

Title

Badanie zależności między planowaniem przestrzennym a typem funkcjonalnym gmin wiejskich w obszarze bipolarnym Warszawy i Łodzi / Analysis of the Relationship between Spatial Planning and Functional Type of Rural Communes Located in the Bipolar Area of Warsaw and Lodz

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 257-258

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×