Details

Title

Informacje o autorach / Notes on Authors

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 257-258

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×