Details

Title

Wybrane aspekty oceny krajobrazu obszarów metropolitalnych / Chosen Aspects of the Landscape Evaluation of Metropolitan Areas Aleksandra

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 259

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×