Details

Title

Bezpłatny transport publiczny narzędziem kształtowania przewagi konkurencyjnej obszaru metropolitalnego / Shaping Competitive Edge of Metropolitan Area with Free Public Transport

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 259

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×