Details

Title

Scenariusze przekształceń struktury funkcjonalno‑przestrzennej obszaru metropolitalnego Trójmiasta / Transformation Scenarios of the Spatial and Functional Structure of Tri-City Metropolitan Area

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 259

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×