Details

Title

Literacka antropologia szkoły przełomu XIX i XX w. Rekonesans

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2014

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2014

Identifier

ISSN 0035-9602

DOI

10.2478/ruch-2014-0004

×