Details

Title

Wykorzystanie popiołu dennego ze spalania węgla brunatnego jako kruszywa drobnego do betonu . = Feasibility of making concrete using lignite coal bottom ash as fine aggregate

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2015

Numer

No 3

Authors

Keywords

beton ; popiół denny ; kruszywo drobne ; wytrzymałość połączeń ; trwałość ; concrete ; bottom ash ; fine aggregate ; strength, durability

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

19-30

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

30.09.2015

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945
×