Details

Title

Wyboczenie półki usztywnionej elementu cienkościennego przy wzdłużnej zmienności naprężeń . = Buckling of the stiffened flange of the thin-walled member at longitudinal stress variation

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2015

Numer

No 3

Authors

Keywords

kształtowniki cienkościenne ; wyboczenie lokalne ; wyboczenie dystorsyjne ; sprężyste zamocowanie krawędzi ; wzdłużna zmienność naprężeń ; thin-walled members ; local buckling ; distortional buckling ; elastic restraint of the edge ; longitudinal stress variation

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

149-168

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

30.09.2015

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945
×