Details

Title

Analiza powłok elementów betonowych zbrojonych stalą przy zastosowaniu mobilnego urządzenia NMR . = Analyzing of coatings on steel – reinforced concrete elements by mobile NMR

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2016

Numer

No 1

Authors

Keywords

powłoka ; beton ; badania nieniszczące ; NMR ; grubość warstwy ; Coating ; Concrete ; Non-destructive Testing ; NMR ; Layer Thickness

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

65-82

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

31.03.2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945
×