Details

Title

Notch Behavior and Fatigue Life Predictions of Discontinuously Reinforced MMCs<br />Test Udarności I Przewidywanie Wytrzymałości Zmęczeniowej Nieciągle Umacnianych Kompozytów Metalowo-Ceramicznych

Journal title

Archives of Metallurgy and Materials

Yearbook

2011

Numer

No 1 March

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identifier

ISSN 1733-3490

DOI

10.2478/v10172-011-0012-1

×