Details

Title

Influence of Differential Pressure on Formation Water Flow Rate During Tests of the the Autochtonous Miocene Deposits in the Carpathian Foredeep with DST

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-0953

References

Bednarz S. (2009), Podstawy metrologii w górnictwie nafty i gazu. ; Dubiel S. (2010), Analiza właściwości zbiornikowych utworów miocenu autochtonicznego Zapadliska Przedkarpackiego na podstawie wyników opróbowań złożowych i geofizyki wiertniczej, Wiertnictwo, Nafta, Gaz, 27, 1-2, 121. ; Dubiel S. (2011), Zmienność współczynnika przewodności hydrodynamicznej w utworach miocenu autochtonicznego Zapadliska Przedkarpackiego na podstawie wyników testów złożowych i pomiarów geofizyki wiertniczej, 105. ; Dubiel S. (1988), Badanie wpływu wielkości depresji na wyniki pomiaru rurowym próbnikiem złoża, Górnictwo, 4, 257. ; Dubiel S. (2003), Problemy opróbowania warstw perspektywicznych rurowymi próbnikami złoża, 219. ; Dubiel S. (1997), Analiza opróbowań warstw perspektywicznych próbnikami złoża w obszarze Przedgórza Karpat, Wiertnictwo, Nafta, Gaz, 14, 41. ; Dubiel S. (1998), Analiza i interpretacja wyników opróbowań rurowymi próbnikami złoża warstw perspektywicznych w obszarze przedgórza Karpat i w Karpatach. ; Dubiel S. (1990), Badanie wpływu czynników technicznych i złożowych na wielkość ograniczenia depresji w czasie pomiarów rurowym próbnikiem złoża, Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia, 6, 19. ; Falkowicz S. (2002), Badanie wpływu płuczek wiertniczych na przepuszczalność skał zbiornikowych miocenu autochtonicznego przedgórza Karpat, 19, 349. ; Karnkowski P. (2001), Geologia i ropogazonośność Przedgórza Karpat, Pr. Inst. Gór. Naft. i Gazow, 109, 80. ; Krzywiec P. (2006), Geodynamiczne i tektoniczne uwarunkowania ewolucji basenów przedgórskich, z odniesieniami do zapadliska przedkarpackiego, Przegląd Geologiczny, 54, 5, 404. ; Kuśmierek J. (2004), Systemy naftowe - pierwotny potencjał węglowodorowy a zasoby prognostyczne ropy naftowej i gazu ziemnego, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 20, 3, 27. ; Myśliwiec M. (2004), Mioceńskie skały zbiornikowe zapadliska przedkarpackiego, Przegląd Geologiczny, 52, 7, 581. ; Myśliwiec M. (2004a), Typy pułapek gazu ziemnego i strefowość występowania ich złóż w osadach miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiego, Przegląd Geologiczny vol, 52, 8/1, 657. ; Uliasz-Misiak B. (1999), Technologia opróbowania poziomów wodonośnych rurowym próbnikiem złoża, Studia, Rozprawy, 45. ; Zieliński R. (1972), Tablice statystyczne.

DOI

10.2478/v10269-012-0009-z

×