Details

Title

Geological Structure of the Choszczno Anticline (Szczecin Trough) in the Light of Interpretation of the Sections of Effective Reflection Coefficients for Underground CO2 Storage

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-0953

References

Dziewińska L. (2000), Zmiany litologiczne w utworach karbonu rowu lubelskiego w świetle interpretacji geofizycznej, 392, 5. ; Dziewińska L. (2004), Kompleksowa interpretacja badań geofizycznych północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, 107. ; Dziewińska L. (2000), Model strukturalno-gęstościowy NW obrzeżenia Gór Świętokrzyskich na podstawie interpretacji pomiarów geofizycznych, Biuletyn Państw. Inst. Geol, 392, 49. ; Dziewińska L. (2011), Budowa geologiczna utworów permu struktury Wilków (monoklina przedsudecka) w świetle interpretacji sekcji współczynników odbicia, Przegląd Górniczy, 3-4, 64. ; Grzesik H. (1987), Dokumentacja badań sejsmicznych, temat: Chociwiel-Czaplinek. ; Jaskowiak-Schoeneichowa M. (1979), Budowa geologiczna niecki szczecińskiej i bloku Gorzowa, Pr. Inst. Geol, 96, 178. ; Marek S. (2010), Potencjalne struktury geologiczne do składowania CO<sub>2</sub> w utworach mezozoiku Niżu Polskiego (Charakterystyka oraz ranking), 16. ; (2010), Autorzy: L. Dziewińska, S. Marek, R. Tarkowski, B. Uliasz-Misiak, 138. ; Tarkowski R. (2009), Wstępna geologiczna analiza struktur do składowania CO<sub>2</sub> w rejonie Bełchatowa, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 25, 2, 37. ; Uliasz-Misiak B. (2010), Potencjalne struktury geologiczne do składowania CO<sub>2</sub> w utworach mezozoiku Niżu Polskiego (Charakterystyka oraz ranking), 112.

DOI

10.2478/v10269-012-0010-6

×