Details

Title

Laboratoryjne Studium Porównawcze Środków Chemicznych Stosowanych W Zabiegach Ograniczania Dopływu Wody Do Odwiertów Gazowych

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2014

Volume

vol. 30

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN

Date

2014

Identifier

ISSN 0860-0953

DOI

10.2478/gospo-2014-0022

×