Details

Title

Badanie Suszenia Słomy I Wêgla Brunatnego W Suszarce Multicyklonowej

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2014

Volume

vol. 30

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2014

Identifier

ISSN 0860-0953

DOI

10.2478/gospo-2014-0031

×