Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 3
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The article presents new coins and die-chains of Bolesław the Brave’s coins. A mule of the PRINCES POLONIE type and an Otto-Adelheid imitation, kept in the State Historical Museum in Moscow, connected two previously known die-chains, enlarging the number of Bolesław the Brave’s coin types. New coins from the antiquarian market also expanded the DVX INCLITVS die chain. All these new coins and die chains show that despite the chaotic and incidental character of Bolesław the Brave’s coinage, in most cases the dies were produced in stylistically homogenous pairs, which were mixed afterwards during the minting process. Analysis of the quantity and chronology of Bolesław’s coins might also suggest that the heir to the throne, Mieszko II, was responsible for a relative ‘ordering’ of the oldest Polish coinage.
Go to article

Abstract

Współczesne kierunki projektowe obiektów szkolnych znacząco zmieniły się od lat osiemdziesiątych uwzględniając sposób użytkowania oraz poszukiwanie wartości dodanych, niezwiązanych bezpośrednio z nauką ale stwarzających pretekst do przebywania w przestrzeni obiektu i indywidualizowania jej w zależności od potrzeb. Duże znaczenie dla projektantów mają osiągniecia naukowe psychologii środowiskowej badającej kształtowanie przestrzeni i jej interakcje z człowiekiem.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more