Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 4
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Etyka jest dla Elzenberga przede wszystkim refleksją na temat wartości i celów moralnych oraz dróg, k t óre prowadzą do ich afirmacji. Przeprowadzane przez Elzenberga analizy pojęć moralnych, a także refleksja nad funkcjonowaniem kluczowych pojęć (dobro i zło moralne) są ważnym przyczynkiem do filozoficznej dyskusji o człowieku jako podmiocie moralności. Badania podmiotowości moralnej Elzenberg przeprowadza na przykładzie homo ethicus. Figura ta jest nie tyle ucieleśnieniem człowieka „potencjalnie etycznego”, ile człowieka, który rzeczywiście kieruje się wolą etyczną. Taki człowiek świadomie zmierza do realizacji stawianych sobie zadań moralnych. Elzenberg wyróżnia w obrębie powyższej postawy dwa jej podtypy. Reprezentantami jednego z nich są ci, dla których najważniejszym celem jest wyzbycie się zła moralnego. Z kolei drugi podtyp reprezentują ci, których priorytetem jest optymalizacja dobra moralnego. Pierwszą postawę autor określa mianem soterycznej, drugą mianem meliorystycznej. Problemem, który Elzenberg zarysował, którego jednak nie zdołał w pełni rozwiązać, jest pytanie, czy analizowane postawy dopełniają się i poddają syntezie, czy raczej pozostają w konflikcie.
Go to article

Abstract

The aim of this analysis is to determine whether Marx’s diagnosis of alienated work applies to work that is performed in our time, and whether the concept itself is useful for philosophical anthropology. Marx assumes that there is a link between alienation of work and alienation of the worker. The author asks if these premises lead to further questions, such as: Is the phenomenon of alienation of work characterized unambiguously and precisely? Can it be useful for analyzing social phenomena occurring outside the proletariat? Is it relevant to apply this phenomenon to the philosophical discourse on man conducted independently of the historical perspective assumed by Marx? Will abolition of private ownership of means of production eliminate the phenomenon of alienated work? Which is more nearly true: Marx’s idea that private property is the result of alienated work, or the opposite, that private property is its cause?
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more