Search results

Filters

  • Journals

Search results

Number of results: 5
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

StreszczenieW artykule przedstawiam zalety traktowania dyrektywalnej teorii znaczenia (DTZ) jako wspólcześnie rozumianej teorii znaczenia wąskiego. Rozpoczynam od sformułowania siedmiu postulatów, które udana teoria znaczenia wąskiego powinna spełniać. Następnie kontrastuję teorię dyrektywalną z semantyką ról pojeciowych Neda Blocka. Dwa aspekty tej teorii zostają włczone do DTZ - jej naturalizm i dodatkowy, czwarty typ dyrektyw znaczeniowych. W dalszej części artykułu pokazuję jak skorzystanie z DTZ w charakterze teorii znaczenia wąskiego pozwala na uniknięcie pewnych dobrze znanych wad semantyk funkcjonalnych. Na zakończenie pokazuję w jaki sposób zmodyfikowana DTZ spełnia siedem postulatów, od których rozpoczajem, i zarysowuję krótko dalsze drogi rozwoju dla tej teorii.
Go to article

Abstract

We used the Dpph method to assess in vitro the antiradical activity of extracts from the roots, leaves and fruits of six Rumex L. (dock) species. Data from preliminary screening indicated that all the tested extracts showed antioxidant properties. The degree of antiradical activity depended upon the plant part. Fruit extracts from R. hydrolapathum Huds., R. obtusifolius L. and R. confertus Willd. showed stronger antiradical properties than the other tested material. We also determined tannin content levels in the extracts and their correlation with antioxidant activity.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more