Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 17
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Autor uważa, że opisując poezję Leconte de Lisle’a Henryk Elzenberg odkrył swą własną wrażliwość poetycką. W twórczości Elzenberga wyobraźnia poetycka pełni nie mniejszą rolę niż jego wiedza filozoficzna. W tej postawie należy szukać klucza dla zrozumienia aksjologii Elzenberga.
Go to article

Abstract

StreszczenieCzyny sprawiedliwe muszą spełniać trzy warunki, zdaniem Ajdukiewicza: „zasadę równej odpłaty i zapłaty”, „zasadę równej miary” i „zasadę równouprawnienia”. Opis tych zasad wskazuje, że trafniej byłoby je nazywać: „warunkiem ekwiwalentnej wymiany”, „warunkiem anonimowości” i „warunkiem wstępnej równości”. Pierwszy warunek wymaga, by każdy, kto godzi się na wymianę dóbr, otrzymał coś, co ma taką samą wartość, co przedmiot, z którym się rozstaje. W transakcjach handlowych poza wolnym rynkiem taka zasada jest być może słuszna, jednak w warunkach wolnego rynku wolno ją uznać za zbędną, ponieważ sam rynek dba o ekwiwalentność ustalając ceny. Także poza transakcjami handlowymi pierwszy warunek wydaje się zbędny. Przekonuje o tym Arystoteles, gdy opisuje dary między przyjaciółmi. Drugi warunek żąda bezstronności i bezinteresowności. Ajdukiewicz potępia egoizm grupowy i faworyzowanie wybrańców z własnej wspólnoty. Ponieważ nie dokonuje przy tym żadnych zastrzeżeń, można odnieść wrażenie, że domaga się, byśmy również o cudze dzieci i rodziny dbali jak o własne. Nie wydaje się, by takie żądanie było przekonujące. Więcej nawet, mamy prawo - jak sądzę - obdarzyć szczególną życzliwością i hojnością każdego, kogo nam się podoba, w szczególności osoby nam najbliższe. Trzecia zasada przewiduje, że mamy prawo domagać się czegokolwiek tylko wtedy, gdy to, czego żądamy, będzie nagrodą za pracę i starania, a nie za jakieś dary natury, jak talent lub uroda. Zatem wstępnie - czyli zanim zbierzemy procentujący kapitał - każdy powinien być traktowany tak samo. Wydaje się, że te trzy zasady pozwalają empirycznie ustalać, komu się dzieje krzywda, i testować konkurencyjne metody jej usunięcia.
Go to article

Abstract

The author believes that one all-inclusive assessment of Marx’s philosophy is inevitably misleading. Although Marx constructed one theory that has a texture of a uniform fabric, the fabric has been woven with threads of two very different qualities. His presentation of capitalist instability, exploitation and alienation has the quality of scientific explanations. But his treatment of dialectic, economy formulated in terms of priceless commodities and his vision of communism is fantastic and arbitrary.
Go to article

Abstract

The author argues that the philosophical position of Karl Marx was primarily shaped by three determinants. The first was the traditional Jewish culture, with its high esteem for intellectual effort, for the genius reflected in intellectual discoveries, and for the ambition that influenced interesting life plans and culminated in some visions of an ultimate end in life. The second was neo- -Hegelianism, which Marx himself recognized as a dominant factor in his thought. Thirdly, Marx was affected by Martin Luther, and this influence is in the focus of this paper. The author clams that both Luther and Marx believed that the essential trait of specifically human existence arises from hard work of any kind except the dullest. Both were bewildered by ideological gullibility and blindness of the masses. Both were convinced that this boundless credulity was sustained by fear of eternal damnation spread by the official church and by slave mentality. Finally both claimed that this noxious influence could only be overcome by a revolution in life conditions and by new social ideas. Each, however, entertained a different conception of that desirable revolution.
Go to article

Abstract

The author tries to explain what consequences for social morality ensue from the assumption that moral attitudes are expressed not only in words but also in reactive attitudes. P.F. Strawson assumes that acts of resentment can alter attitudes of those who have triggered them by their behavior. On the other hand, we are ready to control our outbursts of short temper and anger to a certain degree if we take into account agents’ motives and their limited ability to exercise self-control. Moreover, it seems that reactive attitudes – though less precise than verbal rebuke – are more frank and straightforward. Nevertheless, why must I, when I hear a mediocre academic researcher brag over and over again about his apparently essential contribution to philosophy, curb my moral assessment of his self-importance to the level of my irritation? Why should I feel constrained to keep my moral disgust in tune with my impatience mixed with amusement? Why shouldn’t I continue to believe that I can be an amiable character and a rigorous moral person at the same time?
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more