Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

An important discovery has been made at Targowisko in southern Poland, where ancient bog-oak trunks with well-preserved remains of great capricorn beetle galleries were found in old sediments of the Raba River. Traces of these insects in fossilized or partially fossilized wood provide valuable information, helping us interpret the ancient environment and climate.
Go to article

Abstract

W osadach rzeki Raby na południu Polski odkryto pnie czarnych dębów wraz z dobrze zachowanymi chrząszczami o nazwie kozioróg dębosz. Ślady życia tych owadów w kopalnym lub częściowo kopalnym drewnie dostarczają cennych informacji o środowisku i klimacie.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more