Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 4
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

W porządkowaniu liniowym obiektów wielocechowych najpopularniejszą metodą doprowadzania danych do porównywalności jest transformacja zmiennych do przedziału [0;1] z jednoczesną zamianą destymulant na stymulanty. W tym przekształceniu wykorzystuje się zaobserwowane najmniejsze i największe wartości zmiennych. Jeżeli występują wartości odstające, lub rozkład zmiennej jest bardzo asymetryczny to w efekcie mamy do czynienia ze sztucznym ważeniem tej zmiennej. Przy asymetrii prawostronnej zmienna sztucznie zyskuje na zaznaczeniu, a przy lewostronnej – traci. W pracy zaproponowano nową, iteracyjną metodę porządkowania obiektów wielocechowych, która pozwala na ominięcie omówionej niedogodności metody klasycznej. Dalsze pozycje w rankingu wyznacza się kolejno, po jednej w każdej iteracji, a przyporządkowany obiekt jest eliminowany ze zbioru, w którym poszukujemy obiektu następnego w kolejności. Taka procedura wymagała również zaproponowania nowego sposobu wyznaczania wskaźnika agregatowego.
Go to article

Abstract

During laboratory and field experiments on Nacella concinna on the west coast of Admiralty Bay, King George Island (Antarctica) clear morphological and behavioural differences between two limpet forms (N. concinna polaris and N. concinna concinna) were found. They suggested presence of genetic divergence. AFLP (amplified fragment length polymorphism) profiling of N. concinna individuals representing the two forms revealed nearly 32% of polymorphic bands; only 2% of them differed between the forms. Our results suggest that the observed phenotypic variation seems to be a result of adaptation to environ− mental conditions and not of any genetic divergence.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more