Search results

Filters

  • Journals
  • Date

Search results

Number of results: 7
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Autorzy prac poświęconych mniejszości romskiej mają dylemat, jaką nazwą rozważanej grupy się posługiwać? W języku polskim to wybór między słowami „Romowie” i „Cyganie”. Wielu współczesnych liderów tej społeczności z Polski oczekuje posługiwania się wyłącznie nazwą „Romowie”, a określenie „Cyganie” traktuje jako pejoratywne i obraźliwe. Wśród polskich Romów są także zdecydowani przeciwnicy posługiwania się tą nazwą. Ten wewnętrzny etniczny spór splata się z romskimi dążeniami do uznania ich rozproszonej po świecie społeczności za naród i jest wyrazem emancypacji etnicznej oraz przemian, jakie wśród nich zachodzą, jak określa to Lech Mróz „romizacji Cyganów”. Autorzy tekstu starają się tę sytuację interpretować posługując się wynikami badań etnograficznych przeprowadzonych w romskich wspólnotach w Polsce.
Go to article

Abstract

Abstract During greening, excised etiolated barley leaves and cucumber cotyledons that were depleted of exogenous Ca2+ by a chelating agent (ethylene glycol-bis (beta aminoethyl ether)-N,N,N`N`-tetraacetic acid, EGTA) showed ∼50% reduced chlorophyll (Chl) accumulation and ∼30% accumulation of apoprotein of the light-harvesting chlorophyll a/b-binding protein complex of photosystem II (LHCPII). The Ca2+ channel blocker lanthanum chloride (LaCl3) applied to cucumber cotyledons reduced LHCPII accumulation more than EGTA did. In both plant mate-rials, cytokinins enhanced chlorophyll accumulation by 50-60% and this effect was completely canceled by EGTA application. Hormones significantly increased LHCPII accumulation but EGTA application reduced that effect in barley leaves by ∼30% and in cucumber cotyledons by ∼80%. A similar effect was observed in LaCl3-treated cotyledons. CaCl2 application boosted chlorophyll accumulation in both plant materials. CaCl2 applied together with cytokinin reduced the hormonal effect on chlorophyll accumulation by ∼38% in barley leaves and 23% in cucumber cotyledons, but almost totally inhibited cytokinin-stimulated LHCPII accumulation. Our results indicate that calcium variously mediates the effect of cytokinin on chlorophyll and LHCPII accumulation. Cytokinin-induced enhancement of chlorophyll accumulation seems totally dependent on the exogenous pool of Ca2+, while Ca2+-dependent and Ca2+-independent pathways are involved in the hormonal effect on LHCPII accumulation. The effect of cytokinin on the increase of light-induced LHCPII accumulation appears to be sensitive to exogenously applied Ca2+, which almost totally blocked the hormonal effect. Our results give indirect evidence that the responses to cytokinin and light act on different events leading to Chl and LHCPII accumulation.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more