Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Contributor
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 48
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Formalization of a set of beliefs expressed in one language consists in translating them into sentences of another language. The characteristic property of a good formalization is that the target language is correctly chosen and the translations precisely reflect the meaning of the original sentences. In the paper a formalization of ontology of situations (given by Professor Bogusław Wolniewicz) is discussed. I argue that this is an example of a perfect solution of the problem.
Go to article

Abstract

The author outlines a basic framework for anarcho-capitalism, a stateless social order in which safety, law and adjudication of disputes are provided by private companies (private defense agencies) competing with each other in the free market. In the course of presentation, three fundamental problems of anarcho-capitalism are addressed. (1) Is a peaceful cooperation among agencies possible? (2) Would agencies respect the rights of their customers? (3) How would the law look like in an anarcho-capitalist society? The last problem is especially vexing, since anarcho-capitalists seem to be caught up in a contradiction here. On one hand they are proponents of a specific moral theory (based on non-aggression principle), on the other hand they do not allow for any central, monopolistic agency to impose that moral theory on society. Is it possible for the law in the anarcho-capitalist society to be simultaneously produced by competing agents and remain libertarian at the same time?
Go to article

Abstract

Scribes of the oldest part of the manuscript posted their names in two notes. In the fi rst note the final letter of the scribe’s name is seriously damaged. It is generally believed that his name was Mičьka (Мичька). The author proves that the scribe’s name is a derivative from the suffi x –ko (Mičьko). In the second note the name of the scribe is heavily damaged in the initial part, which results in a number of interpretations. According to the author’s studies the name of the scribe was Potamij (Потамий, gr. PÒtamoj).
Go to article

Abstract

Najbardziej znaną częścią zakładu Pascala jest argumentacja kończąca się tezą o opłacalności postawienia na istnienie Boga. Autor Myśli przedstawił także sposób pełnej realizacji zakładu: po zaakceptowaniu racjonalności zakładu konieczne jest podjęcie regularnych praktyk religijnych. Dopiero wówczas osoba może zdobyć wiarę i z nadzieją oczekiwać zbawienia. Artykuł przedstawia propozycję Pascala oraz różne jej interpretacje. Przedyskutowane zostały także najważniejsze zarzuty wiążące się z drugą częścią zakładu.
Go to article

Abstract

Można wskazać dwa podstawowe kryteria racjonalności wnioskowania: koherencyjne i korespondencyjne. Stosując pierwsze z nich, uznamy wnioskowanie za racjonalne, kiedy będzie ono przebiegać zgodnie z pewnymi ustalonymi normami (np. logiką, prawami rachunku prawdopodobieństwa), stosując drugie – oczekujemy od wnioskowania, aby jego wniosek był prawdziwy (lub przynajmniej bliski prawdzie). W artykule została omówiona wzajemna relacja między tymi różnymi kryteriami racjonalności oraz ich związek z typem środowiska, którego wnioskowanie dotyczy.
Go to article

Abstract

The article presents a previously unknown poem by Jalu Kurek, found in the Józef Czechowicz Museum of Literature in Lublin. The youthful poem titled Nostalgia shows Kurek’s breaking away from the spell of futurism and edging towards an avant-garde poetics with a great deal of juxtaposition.
Go to article

Abstract

Czarny Paryż [The Back Paris] is a crime novel written by Jolanta Fuchsówna, journalist and writer, and Jan Brzękowski, leading poet of the Cracow Avant-garde who lived in Paris, and serialized in the Cracow daily Ilustrowany Kurier Codzienny in 1932, but not published as a book. In this article two typescripts of the novel are analyzed and compared with the printed text, taking note of all the corrections and amendments introduced by the authors. An integral supplement to this textual study is an extract from Chapter XIII ‘A Party in the Studio of the Japanese Man’ reproduced in two versions, 1) with footnotes and modernized spelling, and 2) the original text from the typescript with all annotations.
Go to article

Abstract

W kopalniach podziemnych w wyniku wykonywania różnego rodzaju wyrobisk, na osuwiskach ziemi podczas ich aktywnych ruchów a także w czasie trzęsień ziemi dochodzi do zmian pierwotnego pola naprężenia i deformacji górotworu. Górotwór lub materiał skalny poddawany różnego rodzaju obciążeniom ulega deformacji trwałej i jest źródłem różnego rodzaju fal sejsmicznych, emisji sejsmoakustycznej (SA) i elektromagnetycznej (EM). W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych emisji elektromagnetycznej w czasie jednoosiowego ściskania próbek skalnych. Uzyskane wyniki pomiarów emisji EM oraz emisji SA wskazują na ich silny związek ze stopniem obciążenia badanej próbki skalnej. W analizie otrzymanych wyników stwierdzono, że emisja EM dokładniej odzwierciedla stan naprężenia i deformacji w próbce w porównaniu do emisji SA. Można wnioskować, iż opracowanie systemu obserwacyjnego opartego o pomiar emisji EM może być przydatny w wyrobiskach górniczych do oceny zagrożeń związanych z obciążaniem skał. System taki powinien pracować bezinwazyjnie oraz charakteryzować się niskim kosztem i nieskomplikowaną obsługą. Budowa takiego sytemu może wspomagać stosowane powszechnie systemy geofizyczne w kopalniach.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more