Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 2
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

To figure out the reason causing ladle nozzle clogging during CC (continuous casting) of a non-oriented electrical steel with high silicon (or HNO for short) and get a method to address it, this paper studied the theoretical calculation of flow rates during CC, the inclusions around the slide gate where ladle nozzle clogging happened, and Ca-treatment at the end of RH for decreasing ladle clogging of the electrical steel both theoretically and practically. The results showed that: The bigger diameter of a nozzle or less nozzle clogging can guarantee an enough flow rate for reaching the target casting speed. Ladle nozzle clogging can be predicted by comparing the percentage of slide gate opening. Al2O3 and its composite inclusions were the main reason that caused the ladle nozzle clogging of the electrical steel. Higher [Al] or TO will increase the amount of Pure Ca wires for Ca-treatment. The results of the verification tests fit the thermodynamic calculation, and Ca-treatment using pure Ca wires could prevent ladle nozzles from clogging without affecting the magnetic properties of the electrical steel.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Technologia CCS (Carbon Capture and Storage) jest jedną z metod ograniczających emisję ditleku węgla do atmosfery. Jednak wysokie koszty wychwytywania CO2 w tej technologii są główną przeszkodą wdrażania tego rozwiązania przez elektrownie. Redukcji kosztów oczekuje się przede wszystkim po stronie wychwytywania i oddzielania CO2 z gazów spalinowych (przemysłowych). Artykuł przedstawia ocenę efektywności finansowej najpopularniejszej technologii aminowej (MEA) względem otrzymywanego z popiołów lotnych materiału mezoporowatego typu MCM-41 impregnowanego polietylenoiminą (PEI) dla instalacji CCS. Badania prowadzono dla inwestycji obejmującej trzy kluczowe komponenty stanowiące pełny łańcuch wartości w procesie walidacji technologii CCS (wychwytywanie, transport i składowanie). Prowadzone badania mineralogiczne i określenie właściwości fizykochemicznych produktu mezoporowatego otrzymywanego z materiałów odpadowych, jakimi są popioły lotne, pozwoliły na wskazanie najlepszej klasy sorbentu – MCM-41 impregnowanego PEI, który można wykorzystać w technologiach wychwytywania CO2. O pracowanie innowacyjnego związku pozwala nie tylko na usuniecie 100% CO2, ale również obniża koszty operacyjne (OPEX), w tym przede wszystkim koszty zużycia energii o 40% i materiałów w stosunku do mieszanek aminowych np. MEA.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji