Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 4
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Pałac rodu Wallenberg-Pachalych wzniesiony w latach 1785-1787 we Wrocławiu, dzieło Carla Gottharda Langhansa rozbudowane przez jego syna Carla Ferdinanda, stanowi wybitny przykład niemieckiego klasycyzmu. Wykorzystywany kolejno jako rezydencja, bank i biblioteka uniwersytecka od kilku lat jest pustostanem. Artykuł prezentuje historię i niezwykłe walory architektoniczne tego zabytku. Podejmuje też próbę oceny możliwości jego wykorzystania poprzez adaptację do takiej funkcji, która będzie dobrze współdziałać z jego substancją zabytkową. Aby proces ten zakończył się sukcesem konieczne jest zastosowanie strategii określanej jako Research by Design.
Go to article

Abstract

The aim of the paper is to present the metropolis of Wroclaw with special emphasis laid upon its socio-economic development. Starting with a concise presentation of the history of the city after the political and economic transition, we subsequently carry out a descriptive analysis of the economic development of Wroclaw and its specifics. It provides us with a grounding to highlight what a development narrative of the metropolis has been up to now and how it should be shaped in the future. Further on, we present the main challenges for the development path of Wroclaw. With obtained outcomes we clearly show that the Wroclaw metropolitan area distinguishes itself against the background of Krakow, Poznan and Szczecin in terms of its development. However, the current development narrative seems to be coming to an end which implies a comprehensive policy feedback.
Go to article

Abstract

Nowadays, the ubiquity of changes determines a new approach to programming development. In this situation, it is necessary to update the strategy of socio-economic development in many cities. The aim of the paper is to present the process of updating the city’s development strategy on selected examples (Katowice, Cracow, Poznań, Warsaw and Wrocław), through the prism of the scale and tools of public participation. Wrocław is a centre that particularly approached the implementation of the megatrend of public participation in the work on updating the development strategy. The paper delineates differences between public consultations and real public participation. The following research methods were used in the study: literature research, analysis of source texts, benchmarking and comparative analysis. The time horizon covers the period of public participation in the documents’ construction and is different for particular cities selected for analysis, however, it falls in the years 2013-2017.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more