Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 3
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The development of electromobility is a challenge for the power system in both technical and economic-market terms. As of today, there are no analyses to determine the power necessary to supply the planned infrastructure and to estimate the incentives and economic benefits resulting from the modification of the settlement method. The document determining the legal regulations and the obligation to build vehicle charging stations for specific municipalities is the Act on Electromobility and Alternative Fuels. This act estimates that the development of electromobility, due to the specifics including not only individual vehicles, will take place in certain areas. The places which in the first stage will be dedicated to the potential implementation of the concept of electromobility will be municipalities covering large agglomerations. In addition, due to the local aspect, the development of electromobility may take place in the areas of energy clusters’ initiatives, which, using the policy of increasing energy awareness, are aimed at energy production from local renewable energy resources. The planned development of electromobility assumes a systematic increase in the number of electric cars caused by the introduction of support systems. The dynamization of this sector will cause an increase in the demand for electricity. Due to power system reasons, an important factor determining the level of energy consumption depending on the time of day may be an appropriate shape of the pricing for the charging service. Appropriate price list stimulation can affect the behavior of recipients, causing the charging of cars in the off-peak of electricity demand. The aim of the article is to characterize the scale of the phenomenon of electromobility in the context of the emergence of a charging points infrastructure along with the possibility of price-setting stimulation affecting the profile of energy demand. It is also important to consider the challenges and responsibilities of municipalities and energy clusters from the perspective of introducing electromobility.
Go to article

Abstract

Postęp technologiczny dotarł do miejsca, w którym niezwykle istotnym, a wręcz kluczowym elementem rynku globalnego jest rynek energetyczny. Zrównoważony rozwój i inteligentna, przemyślana dystrybucja zasobów naturalnych determinować będzie dostęp do energii, na którą popyt będzie jedynie wzrastał. Należy więc pochylić się nad podstawowym segmentem każdej gospodarki – transportem. Czy transformacja sektora transportu polegająca na odejściu od pojazdów napędzanych paliwami tradycyjnymi na rzecz samochodów elektrycznych jest prawidłowym kierunkiem rozwoju? W niniejszym artykule autorzy podejmują problematykę związaną z elektromobilnością jako czynnikiem rozwoju gospodarczego, pod kątem istotnych elementów strategii rozwoju elektromobilności Polski i Holandii, to jest w państwie, gdzie proces transformacji jest w zdecydowanie bardziej zaawansowanym stadium. Rozważania oparte są na aktualnych danych dotyczących poziomu wartości współczynnika emisyjności oraz założeniach i metodach realizacji celów ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Podkreślono także rolę niskoemisyjności w transporcie w kontekście kreowania popytu w sektorze, który bezpośrednio kształtować będzie wolumen sprzedaży pojazdów elektrycznych jako najbardziej ekologicznych.
Go to article

Abstract

The article presents selected issues from the Polish Energy Policy draft until 2040. From many issues, the authors chose the ones they considered the most revolutionary. Firstly, the National Power System should be restructured to meet the challenges of a changing environment, be adapted to the growing demand for electricity, and at the same time have the least impact on the natural environment. These goals can be achieved through reforms to reduce the importance of coal in the energy mix and the development of renewable energy sources, especially offshore wind energy. The next tasks are the development of electromobility, enabling the reduction of pollution caused by transport, and, in the longer term, after 2030, the development of nuclear energy in place of the withdrawn coal power.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more