Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 11
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

The preliminary stage of asphalt mixture production involves the drying and dedusting of coarse aggregates. The most common types of coarse aggregates used are limestone and basalt. In the process of drying and dedusting the dryer filter accumulates large quantities of waste in the form of mineral powder. This paper introduces an investigation into limestone powder waste as a potential microfiller of polymer composites. Physical characteristics such as the granulation the of powder collected from the filter - in terms of the season of its collection and the type of input materials used - were analysed. A scanning electron microscope (SEM) was used for the investigation described within this paper. The obtained results were compared against those of other materials which can be used as polymer composites microfillers.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Efektywną, stabilną i niezawodną pracę wielkiego pieca zabezpiecza odpowiedniej jakości koks, który jest jednym z podstawowych składników wsadu. We współczesnej technologii wielkopiecowej, przy stosowaniu paliw zastępczych, tj. pyłu węglowego, rola koksu jest niezwykle istotna. Z tego powodu wymagania stawiane jego jakości wzrastają. K rajowe koksownie mają do dyspozycji ograniczoną bazę krajowych wysokojakościowych węgli koksowych, a równocześnie węgle zamorskie są kosztowe, dlatego pełne wykorzystanie ich właściwości koksotwórczych jest niezwykle istotne. Skład ziarnowy mieszanki wsadowej jest jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość produkowanego koksu. Wpływ ten uzależniony jest od udziału ilościowego i jakości poszczególnych komponentów tworzących mieszankę wsadową. W przeprowadzonych badaniach 21 węgli koksowych, różniących się istotnie stopniem uwęglenia oraz pochodzeniem (węgle polskie i zamorskie), wykazano, że wydzielone klasy ziarnowe różnią się właściwościami, zarówno koksotwórczymi, jak i zachowaniem w trakcie ogrzewania. Analizując uzyskane wyniki zmian wielkości pojedynczych ziaren, zaobserwowano, że przyrost ich objętości zasadniczo występuje w zakresie temperatur pomiędzy początkiem a maksimum plastyczności. Wykazano, że istnieje liniowa korelacja pomiędzy temperaturą odpowiadającej maksymalnej plastyczności oraz temperaturą, w której wstępuje maksymalna szybkość wydzielania się części lotnych. Przedstawione rezultaty potwierdzają istotny wpływ wielkości ziaren węglowych na ich właściwości, co w konsekwencji wpływa na jakość produkowanego z nich koksu. Wnioski mogą zostać wykorzystane w zakładach koksowniczych do określenia optymalnego przemiału węgla do procesu koksowania.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

An understanding of the fundamental correlation between grain size and material damping is crucial for the successful development of structural components offering high strength and good mechanical energy absorption. With this regard, we fabricated aluminum sheets with grain sizes ranging from tens of microns down to 60 nm and investigated their tensile properties and mechanical damping behavior. An obvious transition of the damping mechanism was observed at nanoscale grain sizes, and the underlying causes by grain boundaries were interpreted.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In this study, we present a new method for obtaining the parameters of the Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov equation for dynamic recrystallization grain size. The method consists of finite-element analysis and optimization techniques. An optimization tool iteratively minimizes the error between experimental values and corresponding finite-element solutions. Isothermal backward extrusion of the AA6060 aluminum alloy was used to acquire the main parameters of the equation for predicting DRX grain size. We compared grain sizes predicted using optimized and reference parameters with experimental values from the literature and found better agreement when the optimized parameters were applied.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Repeated austenitisation and furnace cooling of homogenised 0.16 wt. % carbon steels result in ferrite grain sizes between 27 μm and 24 μm. Similarly, repeated austenitisation and normal-air cooling produces ferrite grain sizes between 17 μm and 12 μm; while repeated austenitisation and forced-air cooling produces a minimum grain size of 9.5 μm. Furnace cooling decomposes the austenite eutectoidally to lamellar pearlite; while normal-air cooling and forced-air cooling after austenitisation cause degeneration of pearlite regions producing grain boundary network as well as cluster of cementite and other carbides. Forced-air cooled samples provide the highest YS (364 MPa) and UTS (520 MPa); while furnace cooling provides the lowest (290 MPa and 464 MPa) leaving the normal-air cool performance in between. Hardness values depict the role of individual ferrite and pearlite content and the extent of pearlite degeneration occurring after each cyclic treatment.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The investigation results of the reclamation of spent moulding sands with furfuryl resin are presented in this paper. The reclamation process was performed in the secondary reclamation chamber of the REGMAS 1.5 vibratory reclaimer. 70 kg portions of moulding sands, previously subjected to the primary reclamation and dedusting, were used. The secondary reclamation was performed in two stages: the first consisted of determining the reclaimer intensity at various reclamation times (5 min, 10 min and 15 min) and various electrovibrator frequencies (40 Hz, 50 Hz and 60 Hz), the second consisted of determining the influence of additional crushing elements on the intensity of processes.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Equal-channel angular pressing (ECAP) was used as a technique for severe plastic deformation (SPD) on Al alloy AA3004. This technique produced fully dense materials of refined grain structure to sub-micrometer dimensions and advanced mechanical properties. The ECAP processing of samples was conducted as 1 to 4 passes through the die at room temperature. We present the results of the studied homogeneity evolution with the ECAP treatment. Furthermore, a Scanning Electron Microscope (SEM) was used for examination of the microstructure changes in samples undergone from 1 to 4 passes. The microhardness-HV increased upon each ECAP pass. The resulting micro-hardness evolution was attributed to crystalline microstructure modifications, such as the d-spacing (studied by X-ray Diffraction-XRD) depending on the number of ECAP pressings. The microcrystalline changes (grain refining evaluated from the Scanning Electron Microscopy – SEM images) were found to be related to the HV, following the Hall-Petch equation.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Influence of the initial grain size on hot deformation behavior of the low-alloy Mn-Ti-B steel was investigated. The uniaxial compression tests were performed in range of the deformation temperatures of 900-1200°C and strain rates of 0.1-10 s–1. One set of samples was heated directly to the deformation temperature, which corresponded to the initial austenitic grain size of 19-56 μm; the other set of samples was uniformly preheated at the temperature of 1200°C. Whereas the values of activation energy, peak stress and steady-state stress values practically did not depend on the initial austenitic grain size, the peak strain values of coarser-grained structure significantly increase mainly at high values of the Zener-Hollomon parameter. This confirms the negative effect of the large size of the initial grain on the dynamic recrystallization kinetics, which can be explained by the reduction in nucleation density.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Effects of various friction stir processing (FSP) variables on the microstructural evolution and microhardness of the AZ31 magnesium alloy were investigated. The processing variables include rotational and travelling speed of the tool, kind of second phase (i.e., diamond, Al2O3, and ZrO2) and groove depth (i.e., volume fraction of second phase). Grain size, distribution of second phase particle, grain texture, and microhardness were analyzed as a function of the FSP process variables. The FSPed AZ31 composites fabricated with a high heat input condition showed the better dispersion of particle without macro defect. For all composite specimens, the grain size decreased and the microhardness increased regardless of the grooved depth compared with that of the FSPed AZ31 without strengthening particle, respectively. For the AZ31/diamond composite having a grain size of about 1 μm, microhardness (i.e., about 108 Hv) was about two times higher than that of the matrix alloy (i.e., about 52 Hv). The effect of second phase particle on retardation of grain growth and resulting hardness increase was discussed.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The results are based on two experimental high-manganese X98MnAlSiNbTi24-11 and X105MnAlSi24-11 steels subjected to thermo-mechanical treatment by hot-rolling on a semi-industrial processing line. The paper presents the results of diffraction and structural studies using scanning and transmission electron microscopy showing the role of Nb and Ti micro-additives in shaping high strength properties of high-manganese austenitic-ferritic steels with complex carbides. The performed investigations of two experimental steels allow to explain how the change cooling conditions after thermo-mechanical treatment of the analysed steels affects the change of their microstructure and mechanical properties. The obtained results allow assessing the impact of both the chemical composition and the applied thermo-mechanical treatment technology on the structural effects of strengthening of the newly developed steels.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji