Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The author argues in favor of a claim concerning a version of radical skepticism that he calls ‘dubitative’. Unlike the radical skepticism once described by Jan Woleński that consists in the skeptic’s total refraining from making any definite statements, ‘dubitative skepticism’ consists in the skeptic’s expression of his/her doubt as regards to whatever he/she is presented with, including his/her own putative statements. ‘Doubt’ equals ‘lack of having a justification’ for a given definitive statement. This attitude is incontrovertibly possible for both a relevant p and a not-p. But ‘doubt about having a justification for p’ is incompatible with ‘doubt about not having a justification for p’. Whatever choice is made in the end, it is contained in the skeptic’s actual statement to the effect that he/she has knowledge concerning something, i.e. a knowledge that concerns his/her state of mind plus the knowledge that he/she has expressed it in the statement itself (and so on, ad infinitum). This extirpates radicalism from the skepticism of a dubitative skeptic, who, as it appears, by no means denounces any commitment to making a statement or to having knowledge. The article closes with an appropriate formal argument expressed in standard terms.
Go to article

Abstract

W artykule zestawione zostają dwie koncepcje okazjonalności. Pierwsza, standardowa i wąska, okazjonalność wyrażenia wiąże ściśle z jego znaczeniem i regulowanym przez nie związkiem kontekstu z określoną rolą wyrażenia. Druga, szersza i wywodząca się z prac Jerzego Pelca, określa okazjonalność w kategoriach potencjalnej zmienności ogólnej charakterystyki semiotycznej wyrażenia przy zachowaniu jego znaczenia. W tekście wprowadzone zostaje pojęcie matrycy pragmatycznej, które służy do schematycznego przedstawiania zmienności kontekstowej. Rekapituluję także krótko poglądy Jerzego Pelca na znaczenie (sposób użycia) i użycie oraz wskazuję krótko na związki jego podejścia ze współczesnymi debatami wokół kontekstualizmu oraz statusu wypowiedzi niezdaniowych.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more